Seneste generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen d.17.08.21 fra 17-19

Diregent: Mimi D Larsson
Generalforsamlingen var indkaldt indenfor rammerne af fristen for indkaldelse i henhold til vedtægterne.

Opstillede kandidater til bestyrelsen

Jette Borch Jensen ( Hannah 8.A) VALGT
Rune Drewsen (Soda 1.X) VALGT
Mina Nambiar ( India 5.A, Kishan 1.Y) VALGT
Rikke Munkholm Andersen ( Numa 5.A, Mads Elliot 1.X)
Henan Menendez (Valentino 1.x)
Christina Drachman Lander (Theo 1.x)

Opstillede kandidater som suppleanter
Henan Menendez ( Valentino 1.x) VALGT
Christina Drachman Lander ( Theo 1.X) VALGT

Der var ingen forslag til behandling på bestyrelsen udover valg af kandidater.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følgende:

Irene Gabel – forperson
Mina Nambiar – næst forperson
Dennis
Stella
Jette Borch
Rune Drewsen

medarb rep. John