Folkeskolens prøver

På Amager Privatskole går alle elever op i FP9 – folkeskolens prøver, med undtagelse af prøven i kristendomskundskab, da der ikke undervises i faget. Vi har valgt at undervise fra 1.- 9. kl. i kulturfag, som indbefatter dannelse, filosofi. historie, religion og samfundsfag.

Du kan finde resultaterne fra vores afgangsprøver lige her.

Skolen følger ligeledes Fælles Mål, der er folkeskolens slutmål og delmål.

Se information om folkeskolens afsluttende prøver på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk