Indkaldelse til generalforsamling

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT

Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder indtil videre til og med den 10. maj 2020. Derfor har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien.

Ny dato bliver torsdag den 13. august med start klokken 17:00

Dagsordener er udsendt, og når årsrapporten er godkendt, udsendes denne.
Den nuværende bestyrelse fortsætter til ny generalforsamling har fundet sted.
Der er tre medlemmer i bestyrelsen, som er på valg, hvoraf to ønsker genvalg.
Er der forældre, der ønsker at være en del af bestyrelsen, send gerne en mail til formand Irene Gabel.

Skolens tilsynsførende, Mette Borremose, er ikke på valg i år, da hun blev genvalgt for en toårig periode i 2019.

Afsnit V stk. 3
Ordinært forældrekredsmøde og skolekredsmøde afholdes hvert år umiddelbart før og i forbindelse med generalforsamlingen på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af august måned.
Forældrekredsmødet og skolekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden

indkaldelse til generalforsamling 2020