Optagelse

På Amager Privatskole forventer vi hvert år at oprette en ny 0. klasse. Der optages også løbende elever på alle årgange, hvis der er ledige pladser. Du kan finde en oversigt over vores ledige pladser her.

Alle, der søger om optagelse på Amager Privatskole, bliver registreret i skolens administrative ventelistesystem.
Du kan skrive dit barn på venteliste her.

Ansøgning om optagelse

Udfyld ventelisteformularen og indsend en kopi til skolens e-mail adresse.

I samme forbindelse overføres indmeldelses- og administrationsgebyret på 300 kr. Betalingsdato er ansøgningsdato.

Eleven optages herefter på venteliste til den ønskede årgang.

I god tid inden (evt. optagelse på skolen) vil I blive kontaktet for at deltage i optagelsesproceduren.

Amager Privatskole forbeholder sig ret til at prioritere på ventelisterne for at sikre den rette elevsammensætning i den enkelte klasse (kemi, de rette værdier, søskende på skolen).

Optagelsesprocedure

Før optagelse inviteres elev og forældre til samtale med en af skolens ledere samt den pågældende klasses klasselærer.

Formålet med samtalen er at afklare forventningerne til hinanden og til skole-hjem-samarbejdet. Det er vigtigt, at begge parter er enige om forventningerne til at være elev på Amager Privatskole.

Bliver man på mødet enige om at gå videre, arbejder skolen med en 14/21-dages gensidig prøveperiode. I denne prøveperiode kan eleven blive testet i dansk og matematik.

I vil samtidig blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, som afleveres underskrevet sammen med indmeldelsen. Den giver skolen mulighed for at indhente yderligere oplysninger fra elevens tidligere skole.

Når du indsender den underskrevne indmeldelse, skal du vide, at vi forbeholder os ret/tilladelse til:

  • at dit/jeres barn må deltage i aktiviteter, hvortil der skal anvendes cykel eller transport i bus/privat bil.
  • om nødvendigt indhente oplysninger vedrørende barnets sociale, faglige og motoriske udvikling fra tidligere skole/institution/børnehave, samt oplysninger og evt. rapporter fra fx PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller lign.

Yderligere info

Ved første besøg og samtale bedes I medbringe evt. seneste elevplan og karakterliste (afhængigt af klassetrin).

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til skolens kontor.