Betaling ved indmeldelse og udmeldelse

Ved indmeldelse:

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 2 måneders skolepenge.

Generelt:

Skolepenge forudbetales og opkræves via Betalingsservice.

Ved udmeldelse:

Betaling: Løbende måned + 30 dage

Indmeldelsesgebyr og skolepenge refunderes ikke ved udmeldelse.

Manglende indbetaling:

Kontoret fremsender kontoudtog med påmindelse om manglende indbetaling. Indbetales ikke som aftalt, sættes en frist på 14 dage.

Er der særlige årsager til den manglende betaling kontaktes kontoret på 32515514.

Overholdes dette ikke, udmeldes eleven fra Amager Privatskole.

Tilskud: 

Hvert år i august/september kan man søge tilskud til dækning af skolepenge samt SFO. Ansøgningsskema udsendes på Forældreintra og skal returneres til kontoret omkring midt-september. Dato vil være som angivet af Fordelingssekretariatet.

Slut december/start januar får skolen svar på fordelingen af tilskud, og ansøgere bliver kontaktet via mail af kontoret.