Retningslinjer vedrørende intern og ekstern kommunikation

Forældre- og ElevIntra:

Læses dagligt på hverdage, og mails besvares indenfor 48 timer på hverdage.

 

Intra bruges til:

– Information til klassen, grupper af elever og forældre

– Beskeder – mellem lærer/elev, lærer/forældre, elev/elev, forældre/forældre, forældre/lærer

– Anmodning om telefonisk kontakt/møde

 

Kontaktbogen på Intra skal bruges til:

– Sygemeldinger/raskmeldinger

– Anmodning om fritagelse fra undervisningen, hvis det er mere end 3 dage, skal anmodningen ske til skolens ledelse

– Tilmeldinger/frameldinger (fx skolehjem samtaler)

– Orienteringer omkring elevadfærd samt manglende lektie, opgave/afleveringer

 

Skolens kontor og ledelse kan kontaktes ved

– Akutte beskeder eller afbud

– Underretning om alvorlige hændelser, fx i elevens familie (evt. med ønske om tilbagevenden)

– Kortere, problemløsende samtaler

– Afklaring

Kontoret giver beskeden videre til lærerne, som derefter evt. vil tage kontakten

 

Samtale/møde (planlagt) er til:

– Information og diskussion (forældremøde)

– Skole-/hjemsamtaler

– Længere, problemløsende samtaler

– Konfliktløsning

 

Kontoret er åbent daglig mellem kl. 0800-1400, og kan træffes på tlf.: 32515514