Kontaktforældre

Hvad er min opgave som kontaktforælder på Amager Privatskole?

Formålet med kontaktforældreordningen er at styrke kontakten og samarbejdet mellem skole og hjem omkring klassens faglige og sociale trivsel. Kontaktforældre har ingen formel kompetence.

Som kontaktforælder repræsenterer man klassens forældre.

De opgaver, der udføres af kontaktforældrene, er meget værdifulde for både skolen – og ikke mindst for børnene! De arrangerer sociale aktiviteter, som ryster klassen sammen, og de fungerer samtidig som et vigtigt bindeled mellem klassens forældre, lærere og pædagoger og mellem skolens bestyrelse og ledelse. Selv om kontaktforældrene ikke har formelle kompetencer, er de i høj grad med til at præge livet i klassen og på skolen. Det er en vigtig og sjov opgave, der giver mulighed for kontakter på kryds og tværs og mulighed for at komme tæt på skolens liv.

Faste opgaver er:

  • At deltage i det årlige møde med skoleledelsen og et medlem af skolebestyrelsen
  • At arrangere mindst 1 gang forældremorgenkaffe i klassen i samarbejde med lærerne
  • At tage kontakt til nye forældre i klassen, så også nye forældre bydes godt velkommen

 

Den formidlende rolle/funktion

Kontaktforældrene er sammen med klassens lærere og pædagoger ansvarlige for at sikre en god og konstruktiv kommunikation, dialog og kontakt mellem alle børn og voksne i klassen.

Kontaktforældrene udarbejder i samarbejde med klasselæreren en dagsorden for forældremøder. Kontaktforældrene trækker her på den viden de har om hvilke emner, der rører sig blandt børnene.

Kontaktforældre er endvidere bindeled til skolens forældrebestyrelse.

Det er kontaktforældrene, der søger for, at der skrives referat på forældremøderne, og at der vælges en ordstyrer.

 

Konflikter og kontaktforældrenes rolle

Første regel ved konflikter er: Dialog, dialog, dialog!

Som kontaktforælder har man en rolle i forhold til at sikre dialog i forbindelse med eventuelle konflikter.  Det er her vigtigt, at man som kontaktforældre sender opsøgende forældre videre til lærere eller ledere, og ikke forsøger at vejlede eller konflikthåndtere i situationen.

Skolens ledelse kan kontaktes i tilfælde, hvor dialogen er gået i hårdknude. Hvis der er tale om en egentlig klage, bør sagen først være drøftet med den pågældende medarbejder, og vedkommende bør orienteres om, at der vil blive klaget i sagen.

 

Den sociale rolle/funktion

Erfaringsmæssigt er der færre konflikter i en børnegruppe, hvor forældregruppen er velfungerende og i god og tæt kontakt. Kontaktforældrene har derfor en opgave med at tage initiativ til fælles arrangementer for klassens børn og forældre. Det kan fx være fælles aktiviteter i løbet af året. Meningen med disse arrangementer er, at børn og forældre lærer hinanden at kende og efterhånden opbygger den fortrolighed, som er af afgørende betydning for, at klassen senere kan tackle de udfordringer, der måtte opstå i børnegruppen eller i øvrigt. Fællesarrangementer er især vigtige i starten, hvor gruppen af børn og forældre skal rystes sammen. Når der kommer nye elever i klassen, tager kontaktforældrene kontakt til de nye forældre og byder dem velkommen i klassen.

Rollen kan også være:

  • At facilitere eventuelle gaver/kurv til personalet til jul, fødselsdage, sommerferie, lærerskift, 9. klasses afslutning, lærernes dag osv.
  • Indbyde til forældrefester og andre arrangementer med og uden børn
  • Huske forældre på arbejdsdage osv.

Fælles arrangementer kan være:

  • 0.– 2. kl.:  fester med mad og lege, julekalender, julehygge, udflugter, fælles fødselsdage.
  • 3.– 6. kl.: weekendture, fælles fødselsdage, film, sport, skattejagt.
  • 7.– 9. kl.: fællesfester, virksomhedsbesøg hos forældre, dagsudflugter

 

God fornøjelse med opgaven

Medarbejdere, skoleledelse og bestyrelse