Princip vedr. medarbejderes børn på skolen

Bestyrelsen har tidligere på bestyrelsesmøde den 7. november 2019 truffet beslutning om, at medarbejdere gerne må lade deres børn indskrive som elever på Amager Privatskole.

Denne beslutning har nuværende skolebestyrelse på bestyrelsesmøde den 10. marts 2022 besluttet at præcisere. Nærværende princip gælder derfor fremadrettet for medarbejderes indskrevne børn på skolen:

  • Medarbejdere kan lade deres børn indskrive som elever på skolen, såfremt der ifølge de almindelige principper for indskrivning af nye elever er plads i den relevante klasse.
  • Såfremt en medarbejders barn er indskrevet som elev på skolen, anbefales det, at det er den anden forælder, der er primær i forhold til skole-hjem-samarbejdet i det omfang, det er muligt.
  • Ansatte i skolens ledelse må ikke have børn på skolen.

De overvejelser, der ligger til grund for bestyrelsens beslutning, er følgende:

  • For medarbejdernes børn er præciseringen lavet for at understøtte det kollegiale samarbejde i skolens lærerstab.
  • For ledelsens børn er det nye forbud lavet for at undgå forskydninger i magtforholdet mellem ledelse og lærere. Et tænkt eksempel kunne være skole-hjem-samarbejdet, hvor en ansat skal have vejledende/rådgivende samtaler om en elev med en forælder, der også er den ansattes leder.

Princippet træder i kraft med øjeblikkelig virkning.