Princip vedr. lejrskolebetaling

Efter lidt mere end et helt skoleår med corona, har vi oplevet flere større ændringer, herunder ved afholdelsen af de seneste lejrskoler, som for de flestes vedkommende heldigvis har været afholdt som planlagt.

Enkelte har dog måttet afholdes med ændret indhold, men ingen lejrskoler har i det seneste år måttet aflyses, som det desværre var tilfældet for to klassers vedkommende i skoleåret 2019/2020. Det har igennem hele forløbet været skolens og skolebestyrelsens primære prioritet at sende eleverne afsted, i det omfang gældende retningslinjer har tilladt det på rejsetidspunktet, fordi netop lejrturene repræsenterer en væsentlig værdi for dannelsen af eleverne som selvstændige, ansvarlige og respektfulde borgere i samfundet.

Ikke desto mindre har ændringerne i afholdelsen af lejrskolerne medført et øget fokus på økonomien omkring dem, og bestyrelsen har i den forbindelse et ønske om at melde klare og gennemsigtige retningslinjer ud – i første omgang via denne skrivelse, og efterfølgende ved tilretning på skolens hjemmeside.

Skolebestyrelsen har på skolebestyrelsesmøde den 16. september 2021 enstemmigt besluttet, at de retningslinjer, der vil gælde fra 1. januar 2022, er følgende:

  • Lejrskolepengene bliver en integreret del af skolepengene.
  • Pengene kan ikke forventes tilbagebetalt ved ændringer i lejrskolens geografiske, indholdsmæssige eller tidsmæssige afholdelse.
  • Lejrskoler anses for at være en del af undervisningen på Amager Privatskole, og af samme årsag har man heller ikke krav på refundering af noget beløb, såfremt en elev ikke kan deltage på en lejrskole. Ved sygdom må forældrene henvende sig til egen forsikring.
  • Hvis/når en elev meldes ud af skolen, er lejrskolepenge en del af de samlede skolepenge – på lige fod med at lejrskoler er en del af undervisningen. Her gælder reglerne for opsigelse som altid: løbende måned + 1 måned
  • Hvis en lejrskole undtagelsesvist må aflyses, eksempelvis af årsager som er ude af skolens hænder, overføres det eventuelle restbeløb til de kommende års lejrskoler eller til andre klassearrangementer i den pågældende klasse.

De overvejelser, der ligger til grund for bestyrelsens beslutning, er følgende:

  • Ved tvungne ændringer pga. rejserestriktioner vil skolen have betalt depositum, som i de fleste tilfælde ikke kan refunderes. Således kan en eventuel omlægning af en lejrskole vise sig at blive dyrere end den først planlagte tur.
  • Ved den årlige planlægning af lejrskoler har skolen udgifter for ca. 300.000 kr. ud over de beløb, der hidtil har fremgået af betalingsopkrævning af skolepenge. Beløbene som opkræves gennem den post, der hidtil har været benævnt “lejrskolepenge”, er dermed ikke retvisende for, hvor meget lejrskolerne reelt koster.

Bestyrelsen har af de samme årsager besluttet, at ingen forældre vil modtage refundering af betalte penge til lejrskoler i skoleåret 2020/2021.