Trivselspolitik

På Amager Privatskole vil vi trivsel. Vi betragter nemlig læring og trivsel som hinandens forudsætninger.

Vores målsætning er:

  • At børn, forældre, medarbejdere og ledelse er aktive medspillere i at fremme trivslen
  • At den forebyggende indsats mod mobning er en proces, der hele tiden er i gang.
  • At få skabt en sammenhæng i det enkelte barns hele dag, hvor der er en høj tolerancekultur og plads til forskellighed
  • At få en fælles holdning til indsatsen mod mobning på skolen og i fritiden – både psykisk og virtuelt; ved hjælp af redskaber til forebyggelse samt en beredskabsplan til brug i konkrete tilfælde af mobning
  • At det enkelte barn og den enkelte medarbejder trives
  • At medarbejderne har et udbredt kendskab til konflikthåndtering og håndtering af mobning
  • At vi på Amager Privatskole er kendt for vores arbejde mod mobning og for trivsel